Glasilo br. 6

Glasilo br. 6

– rezultati,disciplinske mjere i odluke,rasporedi

Glasilo br. 5

Glasilo br. 5

– rezultati,disciplinske mjere i odluke,rasporedi

O nama

O nama

    Počeci nogometa u turopolju počinju sa osnivanjem klubova 1920. godine kada su osnovani prvi klubovi na području Velike Gorice. Te godine osnovan je u Velikoj Gorici SK Olimpijski Hrvatski literarni HŠK Turopoljac – Velika Gorica i u Turopolju SK Turopoljac. Isti klubovi igrali su međusobno ili prijateljske utakmice sa tada osnovanim klubovima sa … Read more

E4tRlaMr987VZ112