Glasilo br.14/2016-17

-rezultati, tablica, rasporediGlasnik V-14

Glasilo br.3/2016 od 09.02.2016.

-obavijest, kalendari natjecanja, rasporeGlasilo br.3-2016.d KUP utakmica

Glasilo br.2/2016 od 13.01.2016.

-korištenje “umjetne trave”, preregistracija, kalendari KUP i LM jug, Glasilo br.2-2016.rasporedi KUP