Glasilo br. 24/2023

-fotografije pobjednika i finalista KUP-a i prvaka Liga mladeži i lige veterana NS VG-e, objave

Glasilo br. 23/2023

-tablice i fotografije pobjednika Liga mladeži NS VG-e, obavijesti

Glasilo br.22/2023

-rezultati KUP natjecanja, rezultati, tablice, liste strijelaca, fotografije prvaka, obavijesti