Glasilo br. 05/2021

-rezultati 2.kola i rasporedi KUP natjecanja, kalendar Liga mladeži NS VG

Glasilo br. 04/2021

-rezultati i raspored KUP natjecanja grada V.Gorice, kalendar natjecanja Liga mladeži NS VG

Glasilo br. 03/2021

-raspored KUP natjecanja grada V.Gorice, obavijesti