Glasilo br. 4/2017. od 21.02.2017.

-rezultati KUP-a 1.kolo,discipl.mjere i disc.sudac,rasporedi KUP-a i LMJGlasilo br. 4-2017.

Glasilo br.3/2017 od 13.02.2017.

-kalendar KUP-a,rasporedi KUP-a,kalendar LM,rasporedi LM i adresari LMGlasilo br. 3-2017.

Glasilo br.2/2017 od 16.01.2017.

Lada Rojc, obavijest,Kalendari za KUP i LMJ, rasporedi za KUPGlasilo br. 2-2017.