Glasilo br. 08/2020

-preregistracije i registracije igraća: 15.01.-28.02.2020.

Glasilo br. 7/2020

-23.Skupština NSVG, Plenum veterana, adresari i kalendari Lige mladeži

Glasilo br. 6/2020

-rezultati, raspored KUP utakmica 2.kola, kalendari i adresari Lige mladeži, obavijest