Glasilo br. 9/2019

-rezultati i disc.mjere KUP-a za juniore -adresari i rasporedi Liga mladeži NSVG-e

Glasilo br. 8/2019

-adresari i rasporedi Liga mladeži NS VG-e -raspored KUP natjecanja za juniore i zajednički rezultati

Glasilo br. 7/2019

-registracije, brisanje, raskidi Ugovora igrača