Glasilo br. 14/2020

-KUP NSVG-rezultat i rasporedi, adresari i rasporedi za 1.-3.kolo Liga mladeži

Glasilo br. 13/2020

-raspored KUP natjecanja, kalendar i adresari klubova Liga mladeži, obavijest

Glasilo br. 12/2020

-finale KUP-a NSZŽ i obavijesti