Glasilo br. 6/2020

-rezultati, raspored KUP utakmica 2.kola, kalendari i adresari Lige mladeži, obavijest

Glasilo br. 5/2020

-rezultati KUP natjecanja i disciplinske mjere seniora-1.kolo, adresari i kalendari Liga mladeži NSVG

Glasilo br. 4/2020

-obavijesti, kalendari KUP natjecanja i Lige mladeži NSVG, raspored KUP natjecanja NSVG